Start

På den private musikskole Arpeggione i Holte lærer børn, teenagere og voksne at spille violin eller bratsch. Musikskolen blev grundlagt i 2007 af Elena Arup, som er konservatorieuddannet solist og musikpædagog. Klik her for at læse mere om Elena.

 

 

Velkommen til

musikskolen Arpeggione

Musikskolen Arpeggione står for musikalsk og personlig udvikling. Lysten driver værket – det skal være sjovt at gå til spil. Hver time skræddersys til den enkelte elev og foregår på elevens præmisser. Eleven lærer musikkens håndværk – den gode teknik, den gode lyd – og får mulighed for at fordybe sig. At spille et instrument giver næring til hjerte og hjerne.

På egne præmisser

 

Hvad vil det sige, at undervisningen foregår på elevens egne præmisser? Selv om det tager tid at spille på et strygeinstrument, betyder omsorg og opmærksomhed i hver lektion, at eleven fra begyndelsen får succesoplevelser og nyder musikken. Eleven bliver ikke pacet. Tilrettelæggelsen af timerne er afstemt efter elevens individuelle musikalske udvikling. Det musikalske håndværk baner vejen for selvværd, ro og fordybelse.

 

Målet er at give hver enkelt elev en solid platform i musikkens verden, uanset om eleven senere hen har glæde af sammenspil som amatørmusiker, bliver professionel eller fortsætter ad andre veje f.eks. på Orkesterefterskolen, MGK eller gymnasiets musiklinje.

 

Dit musikalske barn

Alle børn kan lære at spille. Mange danske og udenlandske undersøgelser viser, at børn, der spiller et instrument, klarer sig bedre fagligt og socialt i skolen, fordi de er bedre til at koncentrere sig, har en god motorik og gennem samspil med underviseren helt bogstaveligt lærer at være en god teamplayer. Du kan læse mere om undersøgelserne her: http://www.petervuust.dk/ eller her http://www.forskerfabrikken.no/

 

Det gode samarbejde mellem forældre, musikskole og barn er en hjørnesten hos Arpeggione. Du får tilbagemeldinger på, hvordan dit barn udvikler sig sammen med sit instrument, og du er altid velkommen til at overvære undervisningen. Læs her om forældres og elevers erfaringer med Arpeggione.

Arpeggione v/ Elena Arup

CVR: 30753313

Rønnebærvej 130

2840 Holte

elena@arpeggione.dk

Tel: +45 21 82 62 50

FOLLOW US

Twitter

Facebook